Zrodila se hvězda.
Nový život. Nová čtvrť.

Vizualizace projektu Nový Rohan - For Business

work-life

balance

Pro váš dokonalý
work-life balance

Neopakovatelné místo, kde se prolíná pulzující život města s relaxací v novém přírodním parku u Vltavy. Harmonicky fungující čtvrť Nový Rohan, propojující bydlení, práci, obchody, služby a pestrou škálu možností pro volný čas, postaví developer J&T REAL ESTATE dlouhodobě spjatý s touto lokalitou. U řeky, vedle cyklostezky, v trendy udávajícím Karlíně.

od 2024

J&T REAL ESTATE vybuduje na čtyřech hektarech tisícovku bytů
s výhledy na Vltavu, Vítkov i panorama Pražského hradu a pět multifunkčních budov s kancelářemi, obchody a službami. Díky výjimečnému architektonickému konceptu od studia LOXIA a UNIT architekti nebudou domy podél Rohanského nábřeží tvořit nepropustnou hradbu, ale umožní volný průchod zelenými vnitrobloky až k cyklostezce, řece a budoucímu parku Maniny.

Architektonickou pestrost vtisknou Novému Rohanu čtyři tuzemské ateliéry LOXIA, UNIT, KAAMA, Under construction a renomované slovinské studio Bevk Perović architekti, které developer vybral v architektonické soutěži. Dílem architektů budou také vnitrobloky, které se stanou zelenými oázami s vodními prvky, dětským hřištěm, posezením i altány, a tedy místy pro navazování nových přátelství a blízkých vztahů mezi sousedy.

work-life

balance

Vizualizace projektu Nový Rohan - For Living
Vizualizace projektu Nový Rohan - For Living

for living

V první etapě developer nabídne 258 rezidencí ve dvou domech od ateliérů UNIT architekti a KAAMA, jejichž design je založený na čistých přímých liniích. Byty mají balkon či terasu a jsou navržené tak, aby svým obyvatelům poskytovaly kromě úchvatných výhledů také dostatek intimity.

Máte-li zájem o přednostní přístup k nabídce bytů ještě před zahájením prodeje, registrujte se níže.

Vizualizace projektu Nový Rohan - For Living

For business

V první etapě J&T REAL ESTATE postaví trojici kancelářských budov s obchody a službami. Jejich architektonickou podobu s fasádou připomínající klasické režné zdivo vytvořilo studio LOXIA, které je rovněž autorem reprezentativní otevřené piazzetty před hlavním vstupem.

Přihlaste se ve formuláři níže, ať vám neuniknou informace o zahájení pronájmu kancelářských a obchodních ploch.

Vizualizace projektu Nový Rohan - For Business
Vizualizace projektu Nový Rohan - For Business
Vizualizace projektu Nový Rohan - For Business

Lokalita, kterou
dobře známe

Chytili jsme do plachet svěží vítr nového Karlína. Stavíme v místě, kde jsme léta přítomni. Tam, kde to sami máme rádi a kde sídlí celá skupina J&T. V inspirativní lokalitě slavné éry RUSTONKY a karlínského i libeňského přístavu, odkud už v 19. století vyplouvaly lodě do Evropy. Také dnes místo vyniká mimořádnou dopravní dostupností – nejen metrem, tramvají, autem či na kole. Rychlé pěší spojení s Holešovicemi teď nabízí i nová lávka HolKa.

Stvoříme atraktivní čtvrť, která naplňuje myšlenku města krátkých vzdáleností, a skvěle tak vyvažuje aktivní život a odpočinek, bydlení i práci. Rozvíjíme lokalitu s ojedinělým geniem loci a bohatou historií v centru velkoměsta. Posouváme její kouzlo k potřebám moderního života a zároveň v souladu s odpovědností k přírodě, udržitelností a respektem k okolí.

Historie ostrova Rohan
Historie ostrova Rohan
Historie ostrova Rohan
Historie ostrova Rohan

Historie Rohanského
ostrova

Území Nového Rohanu bývalo kdysi vltavským ostrovem. Dnes už je jím pouze podle názvu. Rohanský ostrov byl ve 20. letech minulého století při regulaci vltavského koryta sloučen s Libeňským ostrovem
a oba se spojily s Karlínem a Maninami.

Historie Rohanského
ostrova

V roce 1942 odtud odplouvaly do Hamburku zvony zabavené v českých a moravských zvonicích, aby se v německých továrnách přetavily ve zbraně. Umlčených zvonů bylo dohromady 9801.

Historie Rohanského
ostrova

Vincent

Zvony mívaly své patrony, po nichž byly pojmenované. Stejně tak ponesou i bytové domy na Novém Rohanu názvy podle patronů historických zvonů.

Iniciativa
#9801


V roce 2022 vznikla veřejná sbírka na odlití pamětního zvonu #9801. K největším donátorům patří společnost J&T Real Estate. Zvon #9801 zavěšený na venkovní konstrukci bude v budoucnu součástí nového parku Maniny

Více informací

Historie
Rohanského
ostrova

Území Nového Rohanu bývalo kdysi vltavským ostrovem. Dnes už je jím pouze podle názvu. Rohanský ostrov byl ve 20. letech minulého století při regulaci vltavského koryta sloučen s Libeňským ostrovem
a oba se spojily s Karlínem a Maninami.

Historie Rohanského ostrova
Historie Rohanského ostrova

Historie
Rohanského
ostrova

V roce 1942 odtud odplouvaly do Hamburku zvony zabavené v českých a moravských zvonicích, aby se v německých továrnách přetavily ve zbraně. Umlčených zvonů bylo dohromady 9801.

Historie
Rohanského
ostrova

Vincent

Zvony mívaly své patrony, po nichž byly pojmenované. Stejně tak ponesou i bytové domy na Novém Rohanu názvy podle patronů historických zvonů.

Historie Rohanského ostrova
Současnost Rohanského ostrova a Iniciativa #9801

Iniciativa
#9801

V roce 2022 vznikla veřejná sbírka na odlití pamětního zvonu #9801. K největším donátorům patří společnost J&T Real Estate. Zvon #9801 zavěšený na venkovní konstrukci bude v budoucnu součástí nového parku Maniny

Více informací

Vizualizace projektu Nový Rohan - For Living

Park Maniny za okny

V těsném sousedství Nového rohanu vznikne na více než 56 hektarovém území nový metropolitní park. Podobu mu vtiskne vítězný tým architektonicko-krajinářské soutěže pořádané Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ideálně se tak skloubí pracovní a osobní život – z práce do parku, za sportem nebo na kávu či drink, na procházku k řece a domů. Vše na jednom místě.


Veškeré informace a vizualizace projektu Nový Rohan jsou pouze informativní povahy a mohou podléhat budoucím změnám. Závazným podkladem realizace projektu je pouze smluvní dokumentace. Vizualizace projektu zahrnují okolní park Maniny, který je v gesci Magistrátu hl. m. Prahy, a momentálně se nachází ve stádiu příprav. Výsledný vzhled, rozmístění vegetace a další prvky parku se mohou v průběhu času změnit. Tyto vizualizace slouží pouze k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat výslednému stavu parku.
Budova J&T banky
Red Court - by JTRE
Rustonka - by JTRE

J&T Real Estate.
Odpovědný developer.

Přinášet uživatelům našich projektů i okolnímu prostředí něco navíc je v naší developerské DNA.

Klademe vysoké nároky na udržitelnost a respekt vůči životnímu prostředí, ať už z hlediska designu, konstrukce, či provozu budov, které společně vedou k maximální energetické efektivitě a zanechávají minimální uhlíkovou stopu.

Projekt Nový Rohan zohledňuje nejen udržitelný přístup s novými environmentálními standardy, ale i využití pokrokových technologií, kterými udáváme trendy moderního života s vazbou na bydlení, práci i volný čas.

Budova J&T Banky

Red Court
Rustonka
Vizualizace projektu Nový Rohan - For Living